Uitleg overzicht zendmasten Nederland

Zoeken op postcode, plaatsnaam of gemeente
In de zoekbalk linksboven in het scherm kunt u zoeken op postcode (4 cijfers en 2 letters, zonder spatie), postcodegebied (4 cijfers), plaatsnaam of gemeentenaam. Wanneer u uw zoekopdracht hier intikt en op Enter drukt, verschijnen de zoekresultaten links naast de kaart. Wanneer u klikt op het gewenste zoekresultaat zal de kaart zoomen naar het betreffende gebied.

In het Antenneregister onderaan (scroll) deze website kunt u antenne-installaties opzoeken en detailinformatie van de antenne-installaties voor Nederland bekijken. Bent u woonachtend in Belgie  klik dan hier

Het hoofdmenu wordt getoond wanneer u op het informatie-icoon ( i ) rechts bovenin de kaart klikt. In de zoekbalk kunt u op postcode, plaats- of gemeentenaam zoeken.

In het antenneregister kunt u antenne-installaties opzoeken en detailinformatie van de antenne-installaties opvragen. Hoe dit werkt vindt u in deze uitleg. Het hoofdmenu wordt getoond wanneer u op het informatie-icoon ( i ) rechts bovenin de kaart klikt.

Zoeken antenne-installaties
U kunt op 2 manieren antenne-installaties opzoeken in het antenneregister. Als eerste kunt u zoeken met behulp van de kaart. Daarnaast kunt u ook zoeken op postcode, plaatsnaam of gemeente.

Zoeken op de kaart
Er zijn 2 manieren om antenne-installaties op te zoeken met behulp van de kaart. U kunt gebruik maken van de zoomknoppen aan de linkerkant van de kaart of u kunt in- en uitzoomen met uw muiswiel. Muiswiel omhoog is inzoomen en muiswiel omlaag is uitzoomen.

Wanneer u de cursor/aanwijzer op de kaart plaatst dan  kunt u de kaart verschuiven door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muis te bewegen.

Bij volledig uitzoomniveau zijn de antenne-installaties niet zichtbaar op de kaart. Pas wanneer u op regio-niveau inzoomt verschijnen de iconen van de antenne-installaties.

Met de knop ‘Nederland’ in het hoofdmenu boven de kaart gaat u terug naar het inzoomniveau waarop u heel Nederland ziet.

Filteren soorten antenne-installaties
In het antenneregister zijn 8 verschillende hoofdtoepassingen te vinden. Voor elke toepassing is er een aparte kaartlaag. Met behulp van de knop ‘Toon kaartlagen’ in het hoofdmenu boven de kaart of de knop ‘Kaartlagen’  linksonder in het scherm kunt u de verschillende kaartlagen oproepen.
Standaard zijn alle kaartlagen aangevinkt. U kunt de kaartlagen die u NIET wilt zien uitvinken.
In dit menu kunt u ook de kaartlaag ‘Luchtfoto’ aanvinken.

Rechthoek bevraging
Met de knop ‘Rechthoek bevraging’ kunt u een rechthoek selecteren op de kaart. Een overzicht van alle antenne-installaties binnen de geselecteerde rechthoek verschijnt hierna in het linker scherm.

blank

Detail informatie opvragen
Wanneer u detailinformatie van een antenne-installatie wilt opvragen dan klikt u met uw muis op het betreffende icoontje op de kaart. Standaard staat de knop ‘Informatie opvragen’ in het hoofdmenu aan.
Na het klikken op een icoon ziet u in het linkerscherm de resultaten verschijnen. Indien u detailinformatie van een antenne-installatie wilt inzien dan klikt u op één van de resultaten in het linkerscherm. De informatie verschijnt nu in het linkerscherm.

De informatie bevat detailinformatie van de antenne-installatie en informatie over de antennes die behoren bij de installatie. Detailinformatie van de antennes krijgt u door op deze gegevens te klikken onder in het scherm. U kunt terug naar de detailinformatie van de antenne-installatie door op het kruisje te klikken boven in het linkerscherm.