CE CERTIFICERING

De CE markering geeft aan dat de EU-wetgeving is nageleefd bij het vervaardigen van het product, waar dan ter wereld het product vervaardigd is en het maakt het vrije verkeer binnen de Europese markt mogelijk. Door het aanbrengen van de CE markering op een product, verklaart de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid dat het vervaardigen van het product is gebeurd in overeenstemming met alle wettelijke eisen die moeten worden gevolgd om de CE certificering te bereiken, de CE certificering maakt het vrije verkeer en de verkoop van producten binnen het hele Europese Economische gebied mogelijk. CE markering is bedoeld voor de nationale autoriteiten voor markttoezicht en handhaving.

CE markering betekent dat het product voldoet aan alle EG-richtlijnen die van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, de meeste elektrische producten moeten voldoen aan de zogenaamde Laagspannings-richtlijnen van de EMC-richtlijn. De markering geeft niet aan dat het product in de EER vervaardigd is. De vervaardiger van het product heeft gecontroleerd dat het product voldoet aan alle toepasselijke EC vereisten, zoals veiligheid, gezondheid en milieubescherming, en, indien vermeld in enige richtlijn, het product heeft laten onderzoeken door een geregistreerde beoordelingsinstantie.

Sommige regio’s kunnen vereisen dat u een licentie of netwerktoestemming heeft voorafgaand aan het gebruik van het product, neem dan contact op met uw bevoegde autoriteit. Om voor de RED certificering te voldoen aan de EU-regelgeving

Het gebruik van deze apparatuur vereist mogelijk een licentie. Neem contact op met de bevoegde overheid voorafgaand aan het gebruik. gsmversterkers.nl handelend onder ERC Automatisering kan geen goedkeuring of licenties geven voor de apparatuur verkocht op deze site en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten.

Volgens de richtlijnen van de R&TTE Directive zijn al onze versterkers CE goedgekeurd door de vergunningsinstantie en volledig compatibel.

Netwerkgroup

2G/EGSM

2G/EGSM

3G/WCDMA

2G/3G/Dual EGSM+WCDMA

2G/3G/Dual EGSM+DCS

Drieband GSM+DCS/LTE

2G/3G/4G Vijfband

Modellen

HI 10-5S

HI 13/17/20/23 EGSM

HI 13/17/20/23 3G

HI 13/17/20/23 EW

HI 13/17/20/23 ED

HI 13/17/20/23 EDW

HI 13/17/20/23 5S