Meest gestelde vragen (Q&A)

Verder hieronder ziet u de meest gestelde vragen die onze medewerkers gesteld hebben gekregen. U kunt de vragen openschuiven door op + te klikken, het antwoord wordt dan weergegeven.

Hoe stel je 3G in ipv 4G op Android?

Ga op je mobiele telefoon naar:

 • Apps
 • Instellingen
 • Mobiele netwerken
 • Netwerkmodus
 • Selecteer hier 3G of 4G

Hoe stel je 3G in ipv 4G op een Iphone?

Ga op je mobiele telefoon naar:

 • Instellingen
 • Open Mobiel netwerk
 • Klik op Opties mobiel data
 • Klik op Gesprekken en data
 • Selecteer hier 3G of 4G

Waar kan ik zien hoeveel signaal mijn mobiele
telefoon met Android nu echt ontvangt in *dBm

Waar kan ik zien hoeveel signaal mijn mobiele
telefoon van Apple (IPHONE) nu echt ontvangt in *dBm

 • dBm is een niveau-eenheid die wordt gebruikt om aan te geven dat een vermogensverhouding wordt uitgedrukt in decibel met betrekking tot één milliwatt.
Signal supervisor APP Huaptec Hiboost

Download gratis de “Signal Supervisor” app van HIBOOST
(Huaptec) om uw HIBOOST versterker signaal optimaal in te stellen.

blank  blank

Hoeveel signaal moet ik ontvangen?

-81 Marginaal ontvangst
-79 Marginaal ontvangst
-77 Marginaal ontvangst
-75 Marginaal ontvangst
-73 Marginaal ontvangst
-71 Redelijk ontvangst
-69 Redelijk ontvangst
-67 Redelijk ontvangst
-65 Redelijk ontvangst
-63 Redelijk ontvangst
-61 Goed ontvangst
-59 Goed ontvangst
-57 Goed ontvangst
-55 Goed ontvangst
-53 Te veel ontvangst, gebruik een signaalverzwakker

Ik heb nog steeds een zwak signaal.
Wat moet ik doen?

Probeer de volgende maatregelen te nemen:

1) Controleer of het apparaat is ingeschakeld en goed werkt.

2) Zorg ervoor dat op de plaats waar buitenantenne is geinstalleerd, er ten minste 2-3 signaal bars zijn. Als er geen signaal is, verandert de positie van de buitenantenne.

3) Controleer of er geen zelf-oscillatie is .Sterke zendmasten zorgen voor interferentie bij de versterker en dan zal de versterker zich automatisch uitschakelen. In dit geval moet u de positie van antennes ‘aanpassen door hem te verplaatsen met ten minste 5 meter..

4) Controleer de aansluitingen tussen de antennes / signaalversterker en de kabel om te zien of ze los is.

5) Controleer of de versterker of repeater krachtig genoeg is voor het gebied dat u wilt dekken. Let op dat de dikke muren en trappen kan ernstige belemmeringen voor een signaal.

Hieronder ziet u de meest gestelde vragen die onze medewerkers gesteld hebben gekregen. U kunt de vragen openschuiven door op + te klikken, het antwoord wordt dan weergegeven.

Gratis online signaalmeting & advies

 

uitleg-online-meting

 

Indien u met ons aan telefoon bent en graag wilt weten of een GSM Versterker op uw locatie werkt voeren wij de volgende acties uit met u aan de telefoon en geven wij uitleg over wat wij doen om vast te stellen of het mogelijk is om uw signaal te verbeteren.

Stappen:

 • Op onze website klikken we op de MAATWERK link in het menu 
  Vervolgens kiezen we overzicht zendmasten en bekijken welke zendmasten er in uw regio beschikbaar zijn. Indien deze zich binnen 4 KM van uw locatie bevinden is dat onze eerste bevestiging dat het kan gaan werken.
 • Hierna kijken we via Google Earth Pro naar uw pand en meten de vierkante meters, vervolgens met de informatie die u verstrekt komen we tot de juiste oplossing.

Indien het om een groot bedrijfspand gaat adviseren wij altijd om een Site Survey aan te vragen, Dit kunt uw hier doen.

In principe werkt het in Nederland altijd omdat zendmasten nooit ver weg staan, met een kanttekening. Indien u in een bebost gebied woont of een industrieterrein in opbouw, kan dit een grotere uitdaging zijn om alles goed werkend te krijgen.

Zoals altijd heeft u vragen bel ons gerust en vraag naar Erik, dat ben ik.

Het werkingsprincipe van een gsmversterker is vrij eenvoudig. Een buitenantenne ontvangt een signaal van een mobiel basisstation en zendt het naar een versterker. Het apparaat versterkt het signaal en verspreidt het over het gebied met een binnenantenne. De versterker werkt in een duplex, hetgeen betekent dat het niet alleen signaal krijgt van de torens maar bij ontvangst stuurt hij het ook terug.

Huaptec is een van de toonaangevende booster fabrikanten in de wereld. De meeste online winkels zijn wederverkopers, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van support en verzending. Huaptec zijn directe producenten en verkopers met onze eigen werkplekken en service centers, u kunt volledig kan vertrouwen op de efficiëntie van hun mobiele signaalversterkers. Bovendien zijn alle Huaptec producten zijn CE en RoHS gecertificeerd en voldoen aan de Europese en internationale veiligheid en kwaliteit wetgevingen.

Belangrijkste voordeel is dat de signaalsterkte in een gebouw veel beter wordt. De accu gaat veel langer mee (standby en beltijd) vanwege de betere signaalsterkte. Het stralingsniveau van uw GSM wordt significant lager.
Een UMTS signaalversterker zorgt voor een veel hogere datasnelheid.

Zodra u de installatie voltooit is stroom krijgt ziet u LED’s (het aantal en de kleur van de LED’s zijn afhankelijk van het model). Het betekent dat de gsmversterker correct is gemonteerd en dat het is begonnen met het versterken van mobiele signalen over de hele omgeving.

Probeer de volgende maatregelen te nemen:

1) Controleer of het apparaat is ingeschakeld en goed werkt.

2) Zorg ervoor dat op de plaats waar buitenantenne is geinstalleerd, er ten minste 2-3 signaal bars zijn. Als er geen signaal is, verandert de positie van de buitenantenne.

3) Controleer of er geen zelf-oscillatie is .Sterke zendmasten zorgen voor interferentie bij de versterker en dan zal de versterker zich automatisch uitschakelen. In dit geval moet u de positie van antennes ‘aanpassen door hem te verplaatsen met ten minste 5 meter..

4) Controleer de aansluitingen tussen de antennes / signaalversterker en de kabel om te zien of ze los is.

5) Controleer of de versterker of repeater krachtig genoeg is voor het gebied dat u wilt dekken. Let op dat de dikke muren en trappen kan ernstige belemmeringen voor een signaal.

Als het signaal nog steeds zwak is, bel of schrijf een e-mail naar onze klantenservice.

Als u met een app welke weer kan geven hoeveel dBm u signaal is kunt u in deze tabel bepalen of dit voldoende is om een normaal gesprek te voeren of indien u een multiband versterker heeft om spraak en data verbinding te hebben.

dBm Verbinding
-113 of lager Geen verbinding
-111 Geen verbinding
-109 Geen verbinding
-107 Geen verbinding
-105 Geen verbinding
-103 Te laag voor een betrouwbare connectie
-101 Te laag voor een betrouwbare connectie
-99 Te laag voor een betrouwbare connectie
-97 Te laag voor een betrouwbare connectie
-95 Te laag voor een betrouwbare connectie
-93 Te laag voor een betrouwbare connectie
-91 Te laag voor een betrouwbare connectie
-89 Te laag voor een betrouwbare connectie
-87 Te laag voor een betrouwbare connectie
-85 Te laag voor een betrouwbare connectie
-83 Te laag voor een betrouwbare connectie
-81 Marginaal ontvangst
-79 Marginaal ontvangst
-77 Marginaal ontvangst
-75 Marginaal ontvangst
-73 Marginaal ontvangst
-71 Redelijk ontvangst
-69 Redelijk ontvangst
-67 Redelijk ontvangst
-65 Redelijk ontvangst
-63 Redelijk ontvangst
-61 Goed ontvangst
-59 Goed ontvangst
-57 Goed ontvangst
-55 Goed ontvangst
-53 Te veel ontvangst, gebruik een signaalverzwakker
-51 of hoger Te veel ontvangst, gebruik een signaalverzwakker

Ja, wanneer u alle gegevens invult en ook uw geldig btw nummer wordt dit automatisch aangegeven bij het bestellen en kunt u met 0% BTW betalen.
Nadat uw BTW nummer juist is ingevuld, en u klikt op “Ga verder” zal het BTW tarief op 0% worden gezet.

Gebruik hiervoor een paal, hoekstatief of tegelstatief,
Zorg dat de antenne altijd HORIZONTAAL staat (dus niet omhoog!).
Richt de antenne naar de gsm mast.

Tip:

Heeft een android smart telefoon, gebruik het programma “signals”
Zo kunt u de antenne uitrichten.

Mogelijke redenen kunnen zijn:

1) De outdoor en indoor antennes zijn te dicht bij elkaar.

2) De temperatuur van het materiaal te hoog, mogelijk door zonlicht.

3) De verbinding tussen de kabel en apparatuur los.

4) Het systeem is verbrand door de bliksem of overspanning.

Controleer of de afstand tussen de binnen- en antennes ten minste 5 meter is . Als de afstand kleiner is, verander dan hun locatie

Anders dan de operators vaak beweren is de kans op het veroorzaken van storing op het netwerk, mits de repeater goed is geïnstalleerd, minimaal. Onze repeaters zijn voorzien van APC (automatic power control) mocht de isolatie tussen de binnen en buitenantenne onvoldoende zijn en begint het apparaat te oscilleren dan zal de repeater automatisch het versterkingsniveau verlagen. De versterker heeft een zeer geavanceerde beveiliging tegen oscillatie.

Een CE markering geeft aan dat de EU-wetgeving is nageleefd bij het vervaardigen van het product, waar dan ter wereld het product vervaardigd is en het maakt het vrije verkeer binnen de Europese markt mogelijk. Door het aanbrengen van de CE markering op een product, verklaart de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid dat het vervaardigen van het product is gebeurd in overeenstemming met alle wettelijke eisen die moeten worden gevolgd om de CE certificering te bereiken, de CE certificering maakt het vrije verkeer en de verkoop van producten binnen het hele Europese Economische gebied mogelijk. CE markering is bedoeld voor de nationale autoriteiten voor markttoezicht en handhaving. De vervaardiger van het product heeft gecontroleerd dat het product voldoet aan alle toepasselijke EC vereisten, zoals veiligheid, gezondheid en milieubescherming, en, indien vermeld in enige richtlijn, het product heeft laten onderzoeken door een geregistreerde beoordelingsinstantie.

Sommige regio’s kunnen vereisen dat u een licentie of netwerktoestemming heeft voorafgaand aan het gebruik van het product, neem dan contact op met uw bevoegde autoriteit. Om voor de REE certificering te voldoen aan de EU-regelgeving, stuur ons een e-mail voor een kopie.

(RED) Radio Equipment Directive

De richtlijn voor radio- en telecomapparatuur: RED Directive

RED staat voor Radio Equipment Directive. Het is een Europese richtlijn om de elektromagnetische compatibiliteit voor dit type apparatuur te regelen. De RED-richtlijn geldt voor bijna alle apparaten die gebruik maken van het radiospectrum. En voor apparaten voor draad gebonden en mobiele telefonie, kabeltelevisie en internetverbindingen. Bijvoorbeeld gsm-telefoons, autodeuropeners, analoge telefoontoestellen en kabel- en PC modems.

Waarom een (RED) Radio Equipment Directive?

Apparaten die voldoen aan de RED-richtlijn mogen in Europa in de handel worden gebracht. Ze geven geen interferentie of andere verstoring van apparatuur en voorkomen schadelijke blootstelling aan elektromagnetische velden.

Testen

Fabrikanten en importeurs zijn er verantwoordelijk voor dat hun producten aan de RED-richtlijn voldoen als ze in de handel komen. Daarom moet de apparatuur getest worden. Wilt u uw producten zelf testen? Dat is toegestaan. U kunt daarbij gebruik maken van de geharmoniseerde normen van de Europese RED-richtlijn. U mag ook op andere manieren aantonen dat u voldoet aan de eisen van de RED-richtlijn. Het testen uitbesteden mag ook. Bijvoorbeeld aan een testlaboratorium of een andere fabrikant die de vereiste testapparatuur heeft. Ook dan is het voldoen aan de essentiële eisen de verantwoordelijkheid van degene die de apparaten in de handel brengt. Huaptec heeft dit gedaan bij het PHOENIX TESTLAB. Deze testen zijn hier in te zien.

 

 

Verkoop is toegestaan zonder vergunning

De verkoop van GSM versterkers voor mobiele telefonie is in Europa toegestaan indien de producten voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van art. 8. Richtlijn 1999/5/EG van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 1999. De producten van van gsmversterkers.nl en aanverwante handels en domeinnamen handelend onder ERC Automatisering voldoen aan deze voorwaarden. Het kopen van een GSM versterker/repeater is in alle Europese landen vrij toegestaan. Het gebruik van een GSM Versterker/Repeater is in de meeste landen vrij toegestaan. In sommige Europese landen dient de koper officieel eerst schriftelijk toestemming te vragen aan de betreffende GSM operators. Controleer zelf of u in uw land toestemming dient te vragen.

Nederlandse wetgeving

De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zendapparatuur, zoals de signaal versterker voor de 800/900/1800/2100/2600 Mhz frequentiebanden alleen gebruikt mag worden met toestemming van KPN, Vodafone, Tele2 en T-Mobile of andere Nederlandse Telecomproviders. Deze informatie is aan koper onder de aandacht gebracht voordat de koop tot stand is gekomen. Door het bestellen van een van onze producten heeft koper, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, aangegeven alle relevante informatie te hebben gelezen en volledig te hebben begrepen. Wij kunnen hierdoor door de koper op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor alle eventuele mogelijke gevolgen voortvloeiend uit de aanschaf, de levering, al dan niet verkrijgen van toestemming van GSM operator(s), of de ingebruikname en het gebruik van een GSM signaalversterker. Lees hier wat het RDI erover vermeld.

Weet wat u koopt.

Gsmversterkers.nl en aanverwante handels en domeinnamen handelend onder ERC Automatisering kan geen goedkeuring of licenties geven voor de apparatuur verkocht op deze site en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten of storingen welke op andere apparatuur, zenders of frequenties worden ervaren. Volgens de richtlijnen van de RED Directive zijn al onze versterkers CE goedgekeurd en hebben een Declaration of Conformity.
Een overzicht vind u hier

Een booster is een apparaat dat is vervaardigd voor de behoeften van de consument. Het woord Repeater heeft een bredere zin; Dit apparaat wordt gebruikt voor industriële doeleinden. Maar tegenwoordig is er geen echt verschil meer tussen deze woorden. Zodat ze kunnen worden gebruikt in dezelfde context. Bovendien zijn er uitdrukkingen als mobiele signaalversterker, extender of versterker. Ze hebben allemaal hetzelfde betekenis als mobiele signaal booster en de repeater.

Normaal gesproken: De versterker ondersteunt maximaal 220 telefoons binnen een gebied. Hoe beter het signaal, hoe meer het kan ondersteunen. De hoeveelheid telefoons zijn ook afhankelijk van de bron voorwaarden van de mobiele operator.

De “SET” is gereserveerd debug-poort. Ze noemen dit ook wel een feature connector.

blankNatuurlijk, kunt u een terugkeer binnen 30 dagen nadat u een signaal versterker met kit heeft ontvangen. We kunnen de versterker veranderen voor een ander of wij geven u geld terug volgens onze moneyback beleid.

Om de uitleg te beginnen, laten we uitzoeken wat uplink en downlink betekenen.

Downlink in mobiele communicatie betekent het volgende: signaal van het basisstation gaat naar de mobiele telefoon. Uplink in mobiele communicatie betekent dat signaal van de mobiele telefoon gaat naar het basisstation.

Een mobiele telefoon, die een klein draagbaar apparaat met een klein beperkt vermogen batterij, kan zich geen hoog vermogen transmissie veroorloven. De zaak is dat met hogere frequentie komt meer van signaalverlies, is dus meer kracht nodig is voor de transmissie die betrouwbaar wordt beschouwd. Mobiele telefoons kunnen dit verlies niet compenseren omdat ze niet kunnen veroorloven om te zenden op hoog vermogen. Dit is de reden waarom mobiele telefoons zenden bij lagere frequenties als ze verhuurd aan minder vrije ruimte verlies te hebben. Daarom uplink frequenties (van telefoon naar base) zijn lager dan die downlink (van basis naar telefoon).